Mateka

Pokusný web

Kontakt

Ing. Karel Matějíček

Závodu míru 98/88

Karlovy Vary

360 17

 

tel.: 353 564 573

Login Form

Profylaxe počítačů

Co to je

Většina dnešních uživatelů počítačů ani neví, co profylaxe znamená, natož aby ji prováděla. Proto se nejdříve uvedu, co pod tímto slovem uvádí Vikipedie: "V oblasti techniky se obvykle jedná o preventivní kontroly a prohlídky kancelářské a výpočetní techniky. U počítačů se obvykle jedná především o jejich pravidelné čištění (odprášení) s důrazem na doprovodné kontroly nejvíce namáhaných součástí těchto přístrojů, které podle předchozích zkušeností mohou být nejčastějším zdrojem možných závad a poruch... Tyto profylaxe jsou vhodné především tam, kde počítače i jiná kancelářská technika pracují v prostředí se zvýšenou prašností či s nároky na zvýšenou hygienu jejich provozu apod."

O co jde v praxi

Každý počítač se při práci zahřívá. Čím je výkonnější, tím více tepla produkuje. Je velmi důležité toto teplo odvést a komponenty ochladit na co nejnižší teplotu. Proto je každý počítač vybaven důmyslným systémem chlazení, který brání přehřívání a následnému zničení klíčových součástí. A nejde jen o přímo poruchu při přehřátí. Zvýšená teplota rapidně zkracuje životnost veškeré elektroniky.
Pro chlazení se využívá vzduch, který je nasáván z okolí a pomocí několika ventilátorů ochlazuje jednotlivé komponenty.Nasávaný vzduch bohužel obsahuje prachové částečky a ty se usazují uvnitř počítače. Vrstva prachu potom velice účinně izoluje a chlazení je mnohem náročnější. Také se mnohonásobně zvyšuje riziko požáru. Chlazení je však účinné jen v případě, že je udržováno v čistotě. Prachem ucpaná žebra chladiče velmi rychle ztrácí svoji schopnost odvádět teplo. Díky vysoké teplotě uvnitř počítače pak dochází k výraznému tepelnému namáhání součástek a následnému snížení jejich životnosti.

Prach nepřítel počítačů

 • ze zanesených komponent se špatně odvádí teplo a přehřívají se
 • prachem ucpaná žebra chladiče ztrácí schopnost odvádět teplo
 • prachem ucpané větrací otvory nebo prachové filtry znemožní přísun chladicího vzduchu
 • zvyšuje se riziko požáru
 • působí jako brusný materiál, může dojít k zadření ložisek u ventilátorů.
 • prach v kombinaci s vlhkostí může vytvářet vodivé cestičky a zkraty.

Kompletní profylaxe představuje:

 • vyfoukání kompresorem nebo vysátí vysavačem všech částí PC sestavy
 • optickou kontrolu stavu ventilátorů, CPU, VGA, zdroje
 • kontrolu a případný návrh na výměnu konkrétních částí

Jak často čistit počítače od prachu

Většina odborníků doporučuje vhodným způsobem vyčistit počítač nejméně jednou za rok. Pokud je počítač provozován v prašném prostředí, na koberci nebo v domácnosti s domácími mazlíčky je potřebné dobu mezi čištěním adekvátně zkrátit.

Jak zmenšit problémy s prachem

 • udržovat pořádek a nekouřit
 • neumístit počítač na podlahu, ale raději co nejvýše (na stůl)

Jak čistit

Na čištění je nejlepší otevřít počítač a v otevřeném prostoru vyfoukat komponenty, žebra chladičů i větrací mřížky stlačeným vzduchem. Nejlépe se osvědčil kompresor s odlučovačem a ofukovací pistole. Je možné použít i sprej se stlačeným vzduchem, ale ten není zrovna nejlevnější.

Použití vysavače

Někteří "odborníci" radí použít vysavač. To ale není moc vhodné. V první řadě je nebezpečí poškození citlivé elektroniky statickou elektřinou, která se vytváří na hubici vysavače. Přestože mnoho uživatelů tento způsob bez následků použilo, je také dost nešťastníků, kterým se počítač po takovém vyčistění už nerozběhnul. Stačí se podívat do různých diskuzí na toto téma. Zřejmě by bylo možné provést různá opatření, která by nebezpečí eliminovala (kovová uzemněná hubice, ...), ale je i další problém. Vysavačem je snadné vycucnout některé součástky. Například jumpery. Hlavně je ale téměř nemožné vysáváním kvalitně vyčistit útroby počítače. Je nutné použít minimálně ještě alespoň štětec, kterým se povrchy ometají a rozvířený prach se zároveň vysává. Kdo však jednou vyzkouší vyfukování stlačeným vzduchem, už nikdy nepoužije vysávání. Jedinou nevýhodou je to, že je nutné tuto práci provádět na volném prostranství a raději se chránit rouškou a případně i oblekem proti prachu. Je totiž neuvěřitelné, jaká oblaka prachu se z čištěného počítače vyhrnou. Pokud není možné čistění provádět venku nebo na balkóně, lze použít pomalé a opatrné vyfukování a současné odsávání zvířeného prachu vysavačem. 


Pravidelnou profylaxí PC lze předejít ztrátě důležitých dat a zároveň udržet vysokou výkonnost a funkčnost PC.